Najbliższy narób wniosków zgłoszeniowych

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu … . Zapraszamy osoby zainteresowane do Biura Obsługi Klienta, w celu uzupełnienia dokumentacji.

Nabór trwa do dnia … .