30+ Kreatywni? Aktywni!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udział w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej.  Okres naboru rozpoczyna się od 01.02.2020 r. i trwa do 28 lutego 2022 r. (lub do wyczerpania miejsc). Projekt jest skierowany do:

  • mieszkańców/mieszkanek woj. śląskiego w wieku 30+ lat;
  • biernych zawodowo;
  • bezrobotnych;
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej lub krótkoterminowej umowy o pracę (nie więcej niż 6 miesięcy);
  • osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych.

Każdy z uczestników poprzez ustalony Indywidualny Plan Działania będzie miał możliwość wziąć udział w kursach zawodowych umożliwiających zdobycie wiedzy i uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie:

1) Kadry i Płace

2) Pracownik administracyjno-biurowy

3) Szkolenie z zakresu HR

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem szkoleniowo-doradczym obejmującym między innymi:

– Indywidualne wsparcie psychologa pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Szkolenia „miękkie”:

1) Radzenie sobie ze stresem

2) Praca w zespole

3) Trening asertywności

4) Efektywne kierowanie zespołem

5) Obsługa klienta i technik sprzedaży

– 3 miesięczny płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane

– Indywidualne sesje coachingowe z profesjonalnym coachem

Wartość projektu (dofinansowanie: 2 120 872,00 zł

Wkład z UE: 111 624,84 zł