Co oferujemy

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Coaching indywidualny;
  • Szkolenia zgodnie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania np.:
  • Podstawy programowania;
  • Pracownik administracyjno-biurowy;
  • Szkolenia miękkie m.in.:
  1. Radzenie sobie ze stresem
  2. Praca w zespole
  3. Trening asertywność

Staż zawodowy