Co oferujemy

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Coaching indywidualny;
 • Szkolenia zgodnie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania np.:
 • Kadry i Płace;
 • Pracownik administracyjno-biurowy;
 • Szkolenie z zakresu HR;
 • Szkolenia miękkie m.in.:
 1. Radzenie sobie ze stresem
 2. Praca w zespole
 3. Trening asertywności
 4. Efektywne kierowanie zespołem
 5. Obsługa klienta i technik sprzedaży

Staż zawodowy lub zatrudnienie subsydiowane

Liczba miejsc ściśle ograniczona!!! Liczy się kolejność zgłoszeń!!!