Kogo szukamy

Jeżeli:

  • jesteś w osobą wieku 18-29 lat
  • jesteś osobą pozostającą bez pracy, pracującą na umowę cywilnoprawną lub pracującą na umowę o pracę krótkoterminową
  • jesteś osobą nieuczącą się lub posiadającą status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych
  • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa śląskiego
  • jesteś zainteresowany/a nabyciem nowych lub podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych
  • jesteś zainteresowany/a płatnym stażem z możliwością przedłużenia zatrudnienia lub zatrudnieniem subsydiowanym

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia w zakładce „Kontakt”