Zielona przyszłość dla Śląska!

Dofinansowanie do wybranych szkoleń lub studiów podyplomowych aż 95%!

Projekt dla osób pracujących lub mieszkających na terenie subregionu centralnego [odnosnik do pdf], w powiatach: bytomskim, katowickim, sosnowieckim lub tyskim, które z własnej inicjatywy chcą podnieść/nabyć/uzupełnić kwalifikacje lub kompetencje za pomocą wybranych usług rozwojowych związanych z zieloną gospodarką.

Wartość dofinansowania: 95%:
– 10 000 zł do studiów podyplomowych
– 5 000 zł do szkoleń/certyfikacji/walidacji

Doskonalenie umiejętności - Twoja droga do sukcesu!

Dofinansowanie do wybranych szkoleń aż 95%!

Projekt dla osób pracujących lub mieszkających na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego [odnosnik do pdf], które z własnej inicjatywy chcą podnieść/zmienić/nabyć kompetencje lub kwalifikacje.

Wartość dofinansowania: 95%:

– 5 000 zł do szkoleń/certyfikacji/walidacji