Twoja kariera zaczyna się od Powera!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udział w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Okres naboru rozpoczyna się od 01.09.2021 r. i trwa do 31.08.2023 r. (lub do wyczerpania miejsc). Projekt jest skierowany do:
 

– Osób w wieku: 18-29 lat;

– Osób pozostających bez pracy, pracujących na umowę cywilnoprawną lub pracujących na umowę o pracę krótkoterminową (nie dłużej niż 6 miesięcy oraz wynagrodzenie nie przekraczające najniższej krajowej – 3010,00 zł bruttto);

– Osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych;

– Mieszkańców/mieszkanek województwa śląskiego;

-Osób nie będących uczestnikiem w innym projekcie współfinansowanym ze środków UE lub osób, które zakończyły udział w projekcie 4 tygodnie przez przystąpieniem do nowego projektu;

-Osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

-Osób, które nie uczą się w trybie dziennym;

-.Osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

 

 

Wsparcie/kursy:

 

Uczestnicy Projektu otrzymują następujące formy wsparcia:

-doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz zdiagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjnie) oraz w zależności od wskazań IPD;

-szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub 3 miesięczny staż zawodowy (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie: szkolenia zawodowe; szkolenia dotyczące kompetencji ogólnych; szkolenia kompetencji społecznych (tzw. kompetencje miękkie); wsparcie psychologa;