Twoja kariera zaczyna się od Powera!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udział w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Okres naboru rozpoczyna się od 01.09.2021 r. i trwa do 31.12.2022 r. (lub do wyczerpania miejsc). Projekt jest skierowany do:
  • Mieszkańców/mieszkanek woj. śląskiego z tzw. grupy NEET, a więc młodych osób w wieku 18-29 lat;
  • Biernych zawodowo;
  • Osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej lub krótkoterminowej umowy o pracę;
  • Osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych.

Każdy z uczestników poprzez ustalony Indywidualny Plan Działania będzie miał możliwość wziąć udział w kursach zawodowych umożliwiających zdobycie wiedzy i uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie m.in.:

  1. Podstawy programowania;
  2. Pracownik administracyjno-biurowy.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem szkoleniowo-doradczym obejmującym między innymi:

  • Indywidualne wsparcie psychologa pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Nabycie kompetencji miękkich takich jak:

– doradzanie innym,

–  pracę w zespole,

–  posługiwanie się mową ciała,

–  instruowanie innych osób,

–  przewodzenie innym osobom,

–  kompetencje międzykulturowe,

– wypracowywanie kompromisu,

–  motywowanie innych,

–  wspieranie współpracowników,

– stosowanie technik zadawania pytań,

–  przekazywanie informacji o faktach,

–  zwracanie się do słuchaczy,

– przyjmowanie konstruktywnej krytyki,

– wchodzenie w interakcję z innymi osobami,

–  przekonywanie innych osób.

  • 3 miesięczny płatny staż.