Kogo szukamy

Jeżeli:

  • jesteś osobą w wieku 18-29 lat+;
  • jesteś osobą pozostającą bez pracy, pracującą na umowę cywilnoprawną lub pracującą na umowę o pracę krótkoterminową (nie więcej niż 6 miesięcy);
  • jesteś osobą nieuczącą się lub posiadającą status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych;
  • jesteś osobą bezrobotna;
  • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa śląskiego;
  • jesteś zainteresowany/a nabyciem nowych lub podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych;
  • jesteś zainteresowany płatnym stażem z możliwością przedłużenia zatrudnienia lub zatrudnieniem subsydiowanym
  • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ZGŁOSZENIA W ZAKŁADCE „KONTAKT”