Klucz do lepszego życia – program aktywizacji osób po 30 roku życia

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udział w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej.  Okres naboru rozpoczyna się od 01.08.2021 r. i trwa do 31.08.2023 r. (lub do wyczerpania miejsc). Projekt jest skierowany do:

  • osób z województwa śląskiego w wieku 30+ lat;
  • biernych zawodowo;
  • bezrobotnych;
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej lub krótkoterminowej umowy o pracę (nie więcej niż 6 miesięcy);
  • osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych.

Każdy z uczestników poprzez ustalony Indywidualny Plan Działania będzie miał możliwość wziąć udział w kursach zawodowych umożliwiających zdobycie wiedzy i uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie np.:

1) Podstawy programowania

2) Pracownik administracyjno-biurowy

3) Wózki widłowe

4) Profesjonalna stylizacja paznokci

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem szkoleniowo-doradczym obejmującym między innymi:

– Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Szkolenia „miękkie” np.:

1) Radzenie sobie ze stresem

2) Praca w zespole

3) Trening asertywności

4) Efektywne kierowanie zespołem

5) Obsługa klienta i technik sprzedaży

Szkolenia IT

– 3 miesięczny płatny staż

– Indywidualne sesje coachingowe z profesjonalnym coachem

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Klimczoka 6/5. Katowice-Załęże.

Czynne jest w godzinach:

Poniedziałek: 10:00-18:00

Wtorek: 08:00-16:00

Środa: 10:00-18:00

Czwartek: 08:00-16:00

Piątek: 08:00-16:00


Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 190 os. (104K/86M) po 30 r.ż. z woj. śląskiego, które są bezrobotne, bierne zaw. lub zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki <120% min. wynagrodzenia, znajdujących się w najtrudniejszej syt. na r.pracy, w okr.: 01.08.2021-31.10.2023 dzięki wsparciu dostosowanemu do ich potrzeb.

Wartość projektu: 1 482 413,10 zł

Wkład EFS: 1 260 051,13 zł